Toimintasuunnitelma

TOIMINTASUUNNITELMA  01.01.2019-31.12.2019

Varsinainen toiminta

Ammattiosastomme toimii paikallisesti jäsentensä edunvalvojana. Tavoitteena välittää ajankohtaista tietoa SuPerin ja ammattiosaston toiminnasta jäsenille ja viedä kentän kuulumisia päättäjille ja liittoon. Lisäksi ao. järjestää virkistys- ja vapaa-ajan toimintaa jäsenten toiveet huomioiden. Ammattiosaston jäsenet ovat tervetulleita mukaan toimintaan. Toiminnan toteuttamisesta vastaa hallitus. SuPerin hengenluojina TOIMIVAT KAIKKI JÄSENET YHDESSÄ.

Hallitus

Hallitus kokoontuu kerran kuukaudessa sekä tarvittaessa ylimääräisiin kokouksiin. Sääntömääräiset kokoukset pidetään kaksi kertaa vuodessa keväällä ja syksyllä. Kesä-, heinä ja elokuussa ei hallituksen kokouksia pidetä, ellei edunvalvonta niin vaadi.

Tiedotustoiminta

Jäseniä tiedotetaan suullisesti, sähköpostitse, ilmoitustaulujen, somen, SuPerin lehden sekä ammattiosaston nettisivujen kautta. Paikallisia medioita ja tiedotusta käytetään tarpeen ja ja harkinnan mukaan. Viestintää pyritään tekemään selkeästi ja kutsuvasti.

 • Kevät- ja syyskokousten ilmoitukset toimitetaan työpaikkojen ilmoitustauluille kahta viikkoa ennen kokousta.
 •  Hallituksen kokouksesta sovitaan aina edellisessä kokouksessa.
 • Sähköpostia käytetään hallituksen jäsenten väliseen tiedotukseen sekä ilmoitusten lähettämiseen jäsenillle ja yhdyshenkilöille tiedotuksen jakamista varten.
 • Ammattiosastolla on omat sivut jotka löytyvät liiton sivuilta:www.superliitto.fi /ammattiosastot /407
 • Facebook:ssa SuPer 407 Tiirismaan ammattiosasto (Yksityinen)

Jäsenhankinta

 • Jäsenhankintaan panostetaan osallistumalla aktiivisemmin opo-toimintaan.
 • Hankitaan lisää yhdysjäseniä eri työpaikoille.
 • Kutsutaan yhdysjäsenet yhdysjäsentilaisuuteen tai kokoukseen ja aktivoidaan heitä.
 • toimitetaan materiaalia ja tiedotteita työpaikoille.
 • viedään aktiivisesti tiedotusta kentälle ja jäsenille eri tiedotuskanavia käyttäen.
 • Tuodaan vuoden mittaan järjestetyissä tapahtumissa ja myyjäisissä SuPeria ja SuPer henkeä esille.
 • Pyydetään jäsenten palautetta ja toiveita tilaisuuksien ja tapahtumien yhteydessä ja huomioidaan ne toimintaa suunniteltaessa.

Yhteistoiminta

 • Palkansaajayhteistyö Helmi säästöpankin kanssa jatkuu.
 • Yhteistyö päättäjien, paikallisten toimijoiden, yritysten kanssa. Paikallisten yrittäjien kanssa on neuvoteltu jäsenetuja.
 • Pidetään aktiivisesti yhteyttä luottamusmiehen kanssa.
 • Hyödynnetään yhteistyötä tarvittaessa paikallisia tiedotusvälineitä.
 • Hyödynnetään yhteistoimintaa muiden ammattiosastojen kanssa.
 • Nuorten ja opiskelijoiden toimintarahan käyttöä voidaan hyödyntää alueen ammattiosastojen yhteisiin tapahtumiin.
 • Neuvotellaan etuja ja hyödynnetään yhteistoimintaa matkatoimiston kanssa virkistystoimintaa suunniteltaessa.
 • Hyödynnetään kokouksissa yhtymän ilmaisia tiloja.

Edunvalvonta

Ammattiosasto seuraa aktiivisesti taloudellisen tilanteen mukanaan tuomia uusia haasteita ja muutoksia alalla. Toimii jäsentensä edunvalvojana muutostilanteissa ja puuttuu mahdollisesti ilmeneviin epäkohtiin. Hyödynnetään liitosta saatavaa tukea tarvittaessa. Pidetään aktiivisesti yhteyttä luottamusmiehiin ja päättäjiin.

Koulutus

 • Hyödynnetään liiton järjestämää koulutusta ja tietoa
 • Kannustetaan jäseniä osallistumaan paikallisin jäseniltoihin ja osallistumaan ammatillisiin opintopäiviin.
 • Järjestetään tarvittaessa jäsenille koulutusta ja jäseniltoja.
 • Tiedotetaan ja kerrotaan aktiivijäsenenä toimimisesta.

Jaetaan aktiivisesti tietoa jäsenille

Virkistystoiminta

 • Tuetaan jäsenten jaksamista ja virkistäytymistä sekä lisätään yhteenkuuluvuuden tunnetta järjestämällä erilaista virkistys- ja vapaa-ajan toimintaa.
 • Kannustetaan jäseniä tuomaan omia ehdotuksia ja ideoita esille. 
 • Tuodaan aktiivisesti tapahtumissa esille tietoa SuPerista, ajankohtaisista aiheista sekä aktiivijäsenenä toimimisesta.

Taloudellinen toiminta

 • Merkittävin tulo on jäsenmaksupalautteet, jotka liitto maksaa perustuen jäsenmäärään. 
 • Toiminnan tukemiseksi voimme järjestää pienimuotoisia myyjäisiä/arpajaisia.
 • Pyydetään tarjouksia erilaisten tapahtumen yhteydessä yrityksiltä.
 • Tapahtuma järjestettäessä arvioidaan kulut ja mietitään tapahtumille jäsenen omavastuuhinta.
 • Hyödynnetään ilmaisia kokoustiloja.
 • Posti ja toimistotarvikemenot sekä matka- ja puhelinkulut korvataan hallituksen jäsenille.
 • Hallituksen aktiivisille jäsenille maksetaan palkkiot. 
 • Huomioidaan hallituksen jäsenten merkki- ja eläkkeellelähtöpäivä.
 • Muut muistamiset harkinnanvaraisesti.
 • Hyödynnetään liiton materiaali tapahtumissa.