Toimintasuunnitelma

TOIMINTASUUNNITELMA  01.01.2023-31.12.2023

Johdanto
Tulevan vuoden toimintamme pääpaino tulee olemaan edunvalvonnassa. Yhteistyösuhteiden luominen tulee olemaan toinen isto toimintamme osa-alue.
Tavoitteena on säännölliset tapaamiset työnantajan kanssa ja toimivien kommunikointikanavien luominen alueemme päättäjiin ja lähialueen toisiin ammattiosastoihin. Järjestämällä jäsenien toiveiden mukaista toimintaa läpi vuoden ylläpidämme jäsenistön jaksamista ja vireyttä. 

Hallitus ja kokoustoiminta

Sääntömääräiset kokoukset pidetään kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Kesä-, heinä ja elokuussa ei hallituksen kokouksia pidetä, ellei edunvalvonta niin vaadi.
Hallitus kokoontuu kerran kuukaudessa ja tarvittaessa ylimääräiseen kokoukseen. Hallituksella on WhatApp-ryhmä, jossa voidaan järjestää puhelinkokous tarvittaessa. kokoukset pidetään pääsääntöisesti Terveystie 19 H, 15870 Lahti, kerhohuoneessa. Pyrimme järjestämään kokoukset kuun viimeinen keskiviikko. Pyrimme kutsumaan kokouksiin myös luottamusmiehiä ja yhdysjäseniä.

Ammatillinen- ja sopimusedunvalvonta 

Paikallisia neuvotteluja käydään tarpeen mukaan. Ammattiosastomme puuttuu työpaikoilla mahdollisesti ilmeneviin epäkohtiin. Esim. tehtäväalueleiden rajaamiset, täydennyskoulutusmahdollisuudet, henkilöstösuunnitelmat (riittävä henkilöstömäärä) ja toimimuutokset.

Yhteistyösuhteet

Teemme yhteystyötä eri järjestöjen ja alan toimijoiden kanssa. Olemme liiton toimistoon yhteistyössä mm. edunvalvonta asioissa. Palkansaajayhteistyötä teemme
Helmi Säästöpankin kanssa.

Jäsenhankinta
Jäsenmäärän nosto on tavoitteena tulevana vuonna. Opo-toiminnassa teemme yhteistyötä muiden lähialueiden ammattiosastojen kanssa. 
Valmistuvat opiskelijat ovat tavoitteena saada varsinaisiksi jäseniksi ammattiosastoomme. Yhdysjäsenien hankinta työpaikoille on tärkeää jäsenhankinnan tehostamisessa.

Opiskelijat ja Nuoret

Teemme yhteistyötä toisten alueen ammattiosastojen kanssa Opo ja SuNu tapahtumissa. Alueen opiskelijat toivotamme tervetulleiksi ja kannustamme 
aktivoitumaan kaikkeen toimintaan ammattiosastossa. 

Viestintä

Kevät-ja syyskokousilmoitukset lähetämme kaikille jäsenille sähköpostilla ja ilmoitukset laitamme työpaikkojen ilmoitustauluille.
Ilmoitus julkaistaan myös ammattiosaston Super-sivuilla ja Facebook-sivuilla. Kaikki toiminta mainostetaan ilmoitustauluilla.

Koulutustoiminta

Ammattiosaston toimihenkilöistä mahdollisimman monen tulee osallistua liiton järjestämälle Aktiivinen ammattiosasto -kurssille. Toimijat hakeutuvat omien tehtävien mukaisille kursseille. Puheenjohtaja osallistuu puheenjohtajapäiville. Osallistumme tarpeen mukaan myös muihin liiton järjestämille koulutuksille. 
Kannustamme jäseniä osallistumaan ammatillisiin opintopäiviin.

Yhteisöllinen toiminta 

Pyydämme jäseniltä ehdotuksia ja toiveita virkistystoimintaa varten, näin mahdollisimman moni saataisi mukaan toimintaan. 
Tavoitteena on uusien ideoiden ja ajatusten esille saaminen sekä nuorten toimintaan mukaan saattaminen, toiminnan jatkuvuus sekä 
yhteenkuuluvuuden tunteen lisääminen. 

Taloudellinen toiminta

Jäsenmaksupalautus on suurin tulo, jonka liitto maksaa perustuen ammattiosaston jäsenmäärään. 
Lisäksi järjestämme toiminnan tukemiseksi pienimuotoisia myyjäisiä/arpajaisia. Posti-ja toimistotarvikemenot sekä matka-ja puhelinkulut korvataan hallituksen 
jäsenille. Huomioidaan hallituksen jäsenten merkki- ja eläkkeelle lähtöpäivä. Hallituksen aktiivijäsenille maksetaan palkkiot.